“De mens zien inclusief de vraagstelling, en processen die herstelkrachten bewerkstelligen aanspreken middels fysiotherapeutische zorg”

Gita van Duinen

Gita van Duinen (1968) werkt bij Polikliniek Haaglanden Intermetzo en in deze praktijk. Aandachtsgebieden kind- en jeugdontwikkeling, nek- en rugproblemen, psychosomatiek.

Praktijk Van Duinen werkt samen met artsen, verwijzers en collega’s.

BIG-registratienummer W.M.A. (Gita) van Duinen 69045290804

Vaste waarnemer: Ron Burger

Ron Burger (1963) werkt in het Rudolf Steiner Zorg verpleeghuis en in deze praktijk. Aandachtsgebieden chronische aandoeningen, ouderenzorg.

BIG-registratienummer R.J.G. (Ron) Burger 59044715204

Openingstijden

maandag 8.00 – 21.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.00 – 18.00 uur
Behandeling altijd op afspraak, aan huis & in de praktijk, oefengroepen op locatie.

IBAN

IBAN: NL50TRIO 0390386502
KvK 27359818

Praktijk van Duinen

Praktijk Van Duinen
Spijkermakersstraat 152
2512 ET  Den Haag
070 3883608
Gita: 06 15270308
Ron: 06 54975043

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring informeert u over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG en de WGBO.

Privacyverklaring
Praktijk van Duinen >>

Zorgverzekeraars

Contracten met alle zorgverzekeraars, aangesloten bij Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie en het Centraal Kwaliteits Register.
BIG-registratie, lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Fysiotherapeuten en daarbinnen opgenomen in het kwaliteitsregister.
Voor tarieven zie de meest recente richtlijn van het Ministerie van VWS, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg volgen wij.